fascinace příběhem

fascinace příběhem

Během svého života nacházím nezvyklé tvarosloví přírody, jehož nádheru ani nelze slovy vyjádřit. Tyto fantastické tvary a podivuhodné formy mě oslovují a inspirují. Fascinuje mě příběh každého nalezeného předmětu. Hledám na březích řeky Temže, která při odlivu rozdává své poklady, v hlubokých lesích, na pobřeží moří i oceánů, ale i v kouzelných prostorech starých půd a opuštěných domů. 

Zajímají mě zkamenělé kosti, vyplavená dřeva, uschlé části rostlin, paroží, staré nástroje a jiné artefakty. Při pohledu na tyto klenoty cítím, že jsem nahlédla samotnou esenci života, jejíž krásu se následně snažím zachytit a přenést ji do světa umění. 

Výtvarné tvorbě se věnuji od poloviny devadesátých let. Můj, na jihočeském venkově usazený, ateliér postupně vrůstá do magické zahrady, o kterou pečuji a moje dílo tak nachází své kořeny v prostředí, kde se příroda a umění slévají v jedno. 

Má práce se tak stává nejen výrazem mého vlastního vyprávění, ale i pokorným způsobem, jak tyto příběhy předat ostatním. 

Přijměte, prosím, pozvání do světa, kde realita a fantazie tančí ve stejném rytmu.