ANDREA KUBÍNOVÁ

troufale
extravagantní

plastiky

Kreace nepodléhající konvencím, důsledně popírající pravidla. Neopakovatelnost a nekonečná originalita díky přírodním prvkům nalezeným na nevšedních místech. Objekty vyprávějící příběhy. Provokují, inspirují, svádí.

plastiky

Kreace nepodléhající konvencím, důsledně popírající pravidla. Neopakovatelnost a nekonečná originalita díky přírodním prvkům nalezeným na nevšedních místech. Objekty vyprávějící příběhy. Provokují, inspirují, svádí.

užité umění

Kompozice s vlastním příběhem, které se umí dotknout duše prostoru, kde žijí. Povyšují interiér na úroveň výjimečnosti. Nezaměnitelné středobody, které oživují a obohacují svět kolem sebe. Harmonizují a zároveň podněcují k zamyšlení. Znovu a znovu.

Žardiniéry

Povznášející luxus pro květiny, který do interiéru vlévá život. Záplava emocí, přírody i dekadence. Vyjádření touhy přeměnit prostor v zážitek, kde každá rostlina má svůj hrdinský příběh. Exprese vkusu a elegance.

užité umění

Kompozice s vlastním příběhem, které se umí dotknout duše prostoru, kde žijí. Povyšují interiér na úroveň výjimečnosti. Nezaměnitelné středobody, které oživují a obohacují svět kolem sebe. Harmonizují a zároveň podněcují k zamyšlení.
Znovu a znovu.

Žardiniéry

Povznášející luxus pro květiny, který do interiéru vlévá život. Záplava emocí, přírody i dekadence. Vyjádření touhy přeměnit prostor v zážitek, kde každá rostlina má svůj hrdinský příběh. Exprese vkusu a elegance.

divoká inspirace

Během svého života nacházím nezvyklé tvarosloví přírody, jehož nádheru ani nelze slovy vyjádřit. Tyto fantastické tvary a podivuhodné formy mě oslovují a inspirují. Jsou to vyprávějící bytosti, které na mě volají. Při pohledu na tyto klenoty cítím, že jsem nahlédla samotnou esenci života, jejíž krásu se následně snažím zachytit a přenést ji do světa umění. Má práce se tak stává nejen výrazem mého vlastního vyprávění, ale i pokorným způsobem, jak tyto příběhy předat ostatním.